Archive

Category Archives for "pendidikan"

SAPS Ibu Bapa 2017 Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah Secara Online

saps sistem analisis peperiksaan sekolah

Apakah itu SAPS Ibu Bapa 2017, Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah Secara Online?

SAPS merupakan satu sistem yang dibangunkan untuk menganalisis data peperiksaan pelajar di sekolah. Dibangunkan secara atas talian dan boleh dicapai oleh mana-mana pihak seperti Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan juga pihak sekolah.

Baca Artikel Penuh

  • admin
  • Updated October 15, 2017